dr Jasmina Berić

dr Jasmina Berić

Stomatolog

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Pripravnički staž obavila u DZ Novi Beograd nakon čega polaže stručni državni ispit. 2015 godine osniva ordinaciju Vigor Dent gde i danas radi.
Kontinuiranim edukacijama u zemlji i inostranstvu kao učesnik brojnih predavanja i kurseva obogaćuje svoje znanje koje koristi u svrhu pružanja kvalitetne stomatološke usluge svojim pacijentima.